بهترین درمان افسردگی

بهترین درمان افسردگی؛ درمان های جسمانی و روانی

بهترین درمان افسردگی که بتواند شما را برای همیشه از دست افکار و احساسات افسرده کننده خلاص کند چیست؟  بسیاری از افراد به طور کلی به دو دسته درمان پناه می برند.  یک دسته درمانهای مربوط به جسم است و دسته دیگر درمان های مرتبط با ذهن. در دسته درمانهای مربوط به جسم و همینطور درمانهایی که عمده تمرکز آنها بر روی فعل و انفعالات ذهنی است گاهی هم پوشانی نیز رخ می دهد.

 درمان های مربوط به جسم دامنه وسیع درمان های روانپزشکی،  درمان های مربوط به تغذیه،  درمان های مربوط به فعالیت بدنی و ورزشی،  تنظیم خواب را شامل می شوند. درمان روانی معمولاً بر روی افکار احساساتی که فرد افسرده تجربه می‌کند متمرکز می‌شود.

درمان های جسمانی افسردگی

بردرمان های جسمانی افسردگی عموما از راه تغییر دادن جسمانی در تجربه افسردگی و به ثمر نشاندن تاثیرات این تغییر بر روی روان و سایر جنبه های زندگی متمرکز هستند.  قرص های افسردگی، که در کلام عمومی به  قرص اعصاب معروف هستند،  با تغییر دادن انتقال دهنده های عصبی درون مغز سعی در تغییر دادن تجربه ذهنی فرد و در نتیجه تغییر در خلق و خو، خوراک، جهان بینی،  و به طور کلی تجربه زیستی فرد افسرده دارند.

پیشرفت قرص های افسردگی

 سال‌های گذشته  شاهد پیشرفت های نسبتاً قابل توجهی در زمینه اثربخشی قرص های افسردگی بوده ایم. آنچه که مهم است تاکید روانپزشک ها و متخصصان حوزه سلامت روان برای استفاده همزمان از خدمات روانشناسی در کنار داروهای روانپزشکی قرص های افسردگی است. در واقع در کوتاه مدت با ایجاد تغییرات سخت افزاری یعنی تغییر در نوع انتقال دهنده های عصبی در مغز باعث ایجاد بهبود در فرد افسرده می شوند. اما پس از قطع مصرف و یا چنانچه در طول مدت مصرف قرص افسردگی تغییرات قابل توجه روانی و سبک زندگی رخ نداده باشد احتمالاً نشانه ها مجدداً بروز خواهند کرد.
 

درمان خوراکی افسردگی

در واقع قرص های افسردگی را میتوان نوع مدرن درمان های خوراکی برای برطرف کردن بیماری ها دانست.  در نسخه های قدیمی تر بسیاری از افراد که با مشکلات مختلف روانی مواجه شدند از طریق خورد و خوراک و تغذیه مناسب و نشاط آور برای چیرگی  بر افسردگی تلاش می‌کردند.

 امروزه خوراکی مفید تبدیل به دانشی کهن و باز شده است.  و بسیاری از یافته ها و پیشرفتهای دانش خوراکی ها برای غلبه بر بیماری های مختلف  به دست فراموشی سپرده شده است. از یک نگاه مردم شناسانه و جامعه شناختی در گذشته درمانگر ها در جوامع نخستین تر ارائه راهکارها برای حفظ سلامتی بودند.  اکنون راهکارهای مختلف در جامعه امروزی از ایده ها و حوزه های تخصصی ارائه می شود.

بهترین درمان افسردگی

آیا ورزش کردن درمان افسردگی است؟

 در دسته درمان های جسمانی  ورزش کردن به عنوان یکی از شناخته شده ترین راهکار ها در نیم قرن گذشته مطرح شده است.  دانشمندان پس از بررسی های فراوان دریافتند ورزش  کردن می تواند همان تاثیر قرص های افسردگی را داشته باشد.  تفاوت در آن است ورزش کردن وابستگی و واکنش های شدید جسمانی و روانی را بسیار کمتر از قرص های افسردگی در خود دارد.  ورزش کردن  می‌تواند خلق و خو  را تغییر دهد.  مثل بسیاری دیگر از درمان های جسمانی و حتی روانی ورزش کردن محدودیت‌های خاص خودش را دارد.

درمان های رفتاری

 درمانهای روانشناختی برای افسردگی اغلب بر روی شناخت افکار و احساسات متمرکز هستند.  برخی از  درمان افسردگی اگرچه نام روانشناختی را در خود دارند،  اما بیشتر جنبه جسمانی و رفتاری دارند.  برای نمونه درمانهای رفتارشناسی معمولاً متمرکز بر روی برخورد شما و کارهایی است که انجام می‌دهید.  از منظر رفتار شناسان اگر شما نسبت به آرزوها و اهداف خود رفتار بی اعتنایی را نشان می دهید تعجبی ندارد که در موقعیت افسرده قرار بگیرید.

 اینگونه درمان ها معمولاً بر روی رفتار شما و اقدام هایی که انجام می دهید متمرکز هستند. از منظر رفتارشناسی شناخت ذهن و روان آدمی اتفاقی ناممکن است و فقط میتوان بر روی رفتار قابل مشاهده و قابل اندازه گیری و بررسی او متمرکز شد.

 

درمان های احساسی

درمان های احساسی افسردگی که به درمان‌های هیجان مدار،  هیجان محور،  و احساسی نیز معروف هستند عمدتاً بر روی تجربه احساسی بعد هیجانی شما تمرکز می‌کنند.  افسردگی را می توان نوعی رکود احساسی و هیجانی تعریف کرد.  چنانچه فرد از احساسات واقعی و اصیل خود دور افتاده باشد ممکن است در برخی از حالت ها دچار تجربه رکود احساسی بشود که این رکود را با نام افسردگی می شناسیم.

 اگر یک فرد بتواند به احساسات اصیل خود گوش فرا دهد  به سادگی می تواند بفهمد که چه کاری می خواهد انجام بدهد. و چه کارهایی اکنون انجام می‌دهد که باعث تداوم حالت افسردگی در می شوند. از منظر درمانگران که بر روی احساسات و تجربه های احساسی متمرکز می شوند شناختن احساس منبع قدرت مند و سرشاری برای معنادهی لحظه های زندگی است.

 

درمان های منطق مدار

 درمانهای منطق مدار که به درمان های شناختی نیز معروف هستند برگرفته از آرا و نظریات سقراط هستند. از منظر شناخت شناس ها و شناخت درمانگر ها اگر انسان بتواند از عقل خود که توسط منطق استدلال و اندیشه کردن بروز پیدا می‌کند به نحو احسن برخوردار شود بسادگی می‌تواند افکار نادرست و افسرده کننده را در خود بشناسد.

 شناخت افکار مخدوش شده و باورهای عمیق بیمارگون یک فرد را توانمند برای غلبه بر آنها می کند.  هر یک از افراد ممکن است باورهای خرافی و افکار غیر دقیق و منفی نگرانه در خود داشته باشند. عقل و منطق به شما کمک می کند تا بتوانید کنترل ذهن خود را به نسبت بیشتری در دست بگیرید. و به همین وسیله در برابر ریشه‌های افسردگی که همانا افکار غلط و باورهای نادرست باشند ایستادگی کنید. و باورهای غلط خود را با افکار مثبت و سازگارانه تری جایگزین کنید.

 

درمان های روانکاوانه برای افسردگی

 درمان روانکاوانه برای افسردگی  اغلب بر روی شناخت  افکار،  احساسات،  باورها،  و تصورات ناهشیار ذهنی متمرکز هستند. با هوشیار کردن باورها و احساسات و افکار ناهشیارکه سبب ایجاد افسردگی شده‌اند می توان بر افسردگی غلبه کرد. درمان روانکاوی  برای افسردگی عموما بر روی روایت شخصی و یا جمعی بشری پایه گذاری شده است.

 در این دسته از درمان ها فرد می بایست  بتواند  روایتی همه جانبه را از زندگی شخصی خودش ارائه کند.  به دست آوردن این روایت از راه گذشته نگری و تأمل کردن برروی درونیات و رویاهای گذشته یک فرد انجام می پذیرند. در روانکاوی نوین تاکید کمتری بر روی ساختن و یافتن روایت شخصی می‌شود. و اغلب بعد احساسی و ارتباطی درونی  از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

 

درمان های وجودی برای افسردگی

 درمانهای وجودی یا اگزیستانسیال برای افسردگی معنای زندگی را مورد بررسی قرار می دهند. این دسته از درمان ها به ندرت به سراغ تصورات و پایه های نظری برای انجام درمان خود می روند. تاکید قوی این دسته از درمان ها بر روی بدون ساختار بودن زندگی، غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده، مرگ آگاهی، آزادی بنیادین هر انسان، و شناخت جنبه های گوناگون وجود آدمی است.

 درمان وجودی ممکن است برای کسانی که تجربیات نزدیک به مرگ،  تجربیات هولناک و آسیب زننده در گذشته داشته‌اند، بیش از سایر افراد مناسب باشد. در این دسته از درمان ها فرد بر روی معنایی که می‌خواهد زندگی اش داشته باشد متمرکز می شود. هر انسانی زندگی را و معنای زندگی را خودش می سازد. برخی از افراد به صورت آگاهانه تلاش برای معنا دهی به زندگی را انجام می‌دهند. و برخی دیگر در برابر زندگی احساس ناتوانی می‌کنند و آن را بی معنا می یابند.

 

بهترین درمان افسردگی

با توجه آنچه گفته شد، بهترین درمان افسردگی ترکیبی از درمان های جسمانی و روانی است. درمان های جسمانی بدون انجام درون نگری ممکن است دچار رکود و کاهش اثربخشی شوند. درمان های روانشناسی بدون انجام تغییرات لازم در سبک زندگی، خورد و خوراک، فعالیت و تغذیه نیز ممکن است دچار کاهش اثربخشی شوند.

برای رزرو وقت لطفا به صفحه رزرو وقت بروید. همچنین می توانید به پادکست تجربه زیستی گوش کنید

بهترین درمان افسردگی چیست؟

درمان تلفیقی که گلچینی از درمان های جسمانی و روان شناختی است. 

آیا روانشناس قرص افسردگی تجویز می کند؟

خیر. روانشناس قرص افسردگی تجویز نمی کند.

درمان روانکاوی برای افسردگی چه مدت طول میکشد؟

طول درمان بستگی به عوامل زیادی دارد. می توان گفت حداقل یک بازه ۶ ماهه برای درمان لازم است.

کانال تلگرام تجربه زیستی

به این مطلب امتیاز دهید post

۰ در مورد “بهترین درمان افسردگی؛ نشانه‌ها و علائم و درمان های جسمی و ذهنی افسردگی”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *