احساسات و عواطف

نوجوان درون

نوجوان درون؛ چرا توجه کردن به نوجوانی می تواند زندگی شما را سرشار کند؟

آیا زمانی که دوره نوجوانی خودتان را پشت سر گذاشتید را به خاطر دارید؟ اگر قدری به آن دوران دقت کنید، هر جا که صحبت از نوجوانی می شد، درباره نیازها و تغییرات خاص دوره نوجوانی نیز صحبت می شد. وقتی که به رادیو و تلویزیون، صحبت های روانشناس ها، معلم ها و جلسات اولیا و مربیان و در یک کلام، تمامی اطلاعاتی که قرار بود یک کودک را برای دوره نوجوانی آماده کند فکر میکنم، به خاطر می آورم که عموما سرشار از نهیب بودند.

درمان استرس و اضطراب شدید

درمان استرس و اضطراب شدید: نشانه‌ و علائم و درمان های خوراکی

از منظر روان‌پویشی فشرده کوتاه مدت، درمان استرس و اضطراب در یک پیوستار رخ می‌دهند. در این فرمول بندی، استرس فی نفسه مشکل خاصی نیست مگر اینکه باعث ایجاد یک واکنش احساسی و هیجانی شود. برای درمان استرس و اضطراب شدید، درمانگر به شما کمک می‌کند تا بفهمید چه احساسی در درون شما می‌خواهد تجربه شود.

دوش آب سرد

دوش آب سرد؛ از درمان افسردگی تا کارآفرینی

در نزدیک به ده سال گذشته، پژوهش های علمی بر روی پدیده دوش آب سرد وسعت پیدا کرده است. بسیاری از بررسی‌ها حاکی از آن است که دوش آب سرد می‌تواند به کنترل و مدیریت اضطراب، کاهش یا درمان افسردگی، مدیریت و تنظیم هیجانی و برخی دیگر از نتایج درمانی بیانجامد.

احساس واقعی و عاطفه دفاعی؛ وقتی بجای یک حس طور دیگری حس می‌کنیم​

عاطفه‌ دفاعی در روانکاوی به آن دست از احساساتی گفته می شود که برای سایه افکندن و پنهان کردنِ احساسات واقعی فرد ایجاد می‌شوند. گاهی پیش می‌آید که مواجه شدن با یک احساس، آن چنان سخت است، آن قدر دشوار و پرفشار است که یک فرد…

اسکرول به بالا