اختلال شخصیت مرزی چیست

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی نوعی اختلال سلامت روان است که بر نحوه تفکر و احساس شما در مورد خود و دیگران تأثیر می گذارد و باعث بروز مشکلاتی در زندگی روزمره می شود. این شامل مسائل مربوط به تصویر از خود، مشکل در مدیریت احساسات و رفتار و الگویی از روابط ناپایدار است.