روان‌درمانی و مشاوره روان‌شناسی

روان‌ درمانی هنر توجه کردن به دنیای درونی است.

رواندرمانی و مشاوره روانشناسی

روان درمانی و مشاوره فردی

رواندرمانی فردی

نگاه به دنیای درونی، خودشناسی، یادگیری مهارت‌های لازم برای پیشرفت و پیش‌بُرد، و به صورت کلی پرداختن به چالش‌های روانی و وجودی است.

روان درمانی تحلیلی

رابطه و زوج درمانی

بیشتر به رابطه توجه می‌شود و شیوه برقراری ارتباط و بیانِ ابعاد مختلف روانی و وجودی به همدیگر، البته در کنار درک و پذیرش هم‌دیگر است.

خانواده درمانی مشاوره

کودک و خانواده درمانی

توجه به دنیای درونیِ دوره کودکی و نوجوانی، چالش‌های ارتباطی، امکان‌های رشدی و هم‌چنین نگاه به خانواده و رابطه اعضای آن با همدیگر است.

برای رزرو وقت روان‌درمانی و مشاوره روانشناسی بهتر است که به صورت اینترنتی وقت بگیرید و در جلسات درمانی به صورت حضوری شرکت کنید.

رواندرمانگر و مشاور می‌تواند یک نفر باشند اما دامنه کاری آنها با هم متفاوت است. رواندرمانگر یا درمانگر عموما به مشکلات پیچیده و ساختاری روان می‌پردازد، اما مشاور به مشکلاتی که نیازمند توجه بلند مدت و پیوسته نیستند.

بنابراین، مهم است که به چه متخصصی مراجعه می‌کنید و بهترین راه این است که در یک مصاحبه تشخیصی حضور پیدا کنید تا متخصص مناسب برای شما مشخص گردد.

در گذشته های نه چندان دور، درمان‌ها و نظریات درمانی بزرگ نقش برجسته‌ای در درمان هر نوع مشکل داشتند، اما امروز ممکن است برای موضوع اضطراب یک درمان، و برای مشکل شخصیت مرزی یک نوع درمان دیگر بکارگرفته شود. به این موضوع «درمان منتخب» می‌گوییم. درمان متخب یعنی براساس پژوهش‌های علمی، در دامنه مشکلات بخصوص، چه درمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. مراجعان در این زمینه در جلسات اولیه درمانی (تا سه جلسه اول) از جانب درمانگر توضیحات مرتبط با موضوع مراجعه خود را دریافت می‌کنند.

رزرو وقت مصاحبه تشخیصی

مصاحبه تشخیصی می‌تواند مشمول مصاحبه شفاهی، تست شخصیت، تست سلامت عمومی، و تست های تخصصی دیگر باشد.

تعیین زمان
اضطراب و استرس

اضطراب

بهترین درمان افسردگی

افسردگی

استرس پس از آسیب

استرس

وسواس

وسواس

وابستگی

وابستگی

تعبیر خواب روانکاوی، وجودی، تحلیلی

خواب و رویا

 • درمان اضطراب

  مشکلات اضطرابی بخش بزرگی از زندگی امروز را تشکیل می‌دهند. از استرس های شغلی تا نگرانی هایی که از دل روابط عاطفی برمی‌خیزند. استرس یکی از عوامل زمینه ساز در بیماری های جسمی و روان‌شناختی است.

 • درمان افسردگی

  افسردگی لقب بیماری قرن را به خود اختصاص داده است. افسردگی دلایل گوناگونی دارد و به شیوه‌های متعددی خود را نمایان می‌کند. درمان های افسردگی به طور کلی به دو دسته درمان های خوراکی و روان‌شناختی تقسیم می‌شوند.

 • درمان بی‌خوابی

  اختلال در روند طبیعی خواب را می‌توان رایج ترین اختلال روان شناختی برشمرد. تقریباً همراه با تمامی مشکلات روان‌شناختی، اختلال خواب (افزایش یا کاهش ساعت خواب) و کاهش کیفیت آن بروز پیدا می‌کند.

 • بی‌اشتهایی یا پُر‌ اشتهایی

  اختلالات خوردن که میتواند مشمول کاهش یا افزایش اشتها و به طبع آن تغییر و انحراف از وزن طبیعی و سالم شود، یکی از رایج ترین اختلالات روان‌شناختی در حوزه ذهن-تن است.

خودشناسی با رواندرمانی فرق دارد

رواندرمانی با خودشناسی تفاوت دارد یا خیر. این سوالی است که اهمیت برجیسته‌ای برای برخی دارد. آیا بین خودشناسی و رواندرمانی تفاوتی وجود دارد. خودشناسی می‌تواند خیلی وسیع و دارای ابعاد غیرقابل توصیف و یا ناشناخته باشد، در حالیکه رواندرمانی عوما دارای ساختار و یا چارچوب بخصوص و مشخصی است. در طی فرایند درمان فردی، هم امکان شناخت شخصیت و ابعاد خود وجود دارد و هم امکان بهبود دادن و یا رشد کردن به معنی وسیع آن. به این روش، رواندرمانی می‌تواند در راستای خودشناسی باشد.

آیا می‌شود از راه تست شخصیت خود را بهتر شناخت

 

اسکرول به بالا