وابستگی

وابستگی و راه‌های شناخت آن

وابستگی یک صفت است، می‌تواند یکی از ویژگی هایی باشد که خیلی از ما آن را دارا هستیم. ما به بسیاری از افراد و چیزها وابسته هستیم. همینطور، هر فردی به بسیاری از افراد و چیزها دلبسته است. وابستگی خصلتی طبیعی است، اما اگر نشانه های بخصوصی همراه با آن باشد، ممکن است خبر از مشکلی روان‌شناختی و یا حتی اختلال شخصیت بدهد.