admin

کتاب درمانی

کتاب درمانی

کتاب بعنوان یکی از نقاط عطف پیشرفت انتقال دانش بشری را می توان یکی از دست آوردهای مهم تاریخ بشری انگاشت. در یک نگاه کلی تر، از زمانی که انسان سعی میکرد با حک کردن نقوشی بر دیواره غارها، در پی ثبت کردن تجربه زیستی اش، افکارش، احساساتش، بیم و امیدش بوده است.

استرس پس از آسیب PTSD

استرس پس از آسیب PTSD بر اساس کتاب جامع اختلالات روان شناختی

عبارت استرس پس از آسیب که ترجمه عبارت PTSD است به حالتی اشاره دارد که در آن یک شخص از مواجه شدن با رویدادی آسیب زا دچار استرس می گردد. خیلی ساده، وقتی که پس از یک آسیب، استرس درون فرد ایجاد می شود، به آن اختلال استرس پس از آسیب می گویند.

بهترین روانشناس تهران

بهترین روانشناس تهران

مواقعی که یک شخص ممکن است احساس پریشانی درونی کند، به جنبه های درونی او و احساسات و افکار ابراز نشده اش باز می گردد. اگر مشکل در ارتباط با دیگران است، برای نمونه، ارتباط با همسر و فرزند(ان)، تعامل در محیط کاری، و یا تحصیلی، مراجعه به روانشناس می تواند کارگشا باشد. همچنین، اگر بواسطه یک تغییر در زندگی (محیط زندگی، برنامه ریزی برای آینده، جابجایی، و غیره) دچار نگرانی و سردرگمی شده اید، پیشنهاد می شود که مراجعه به روانشناس را مدنظر قرار دهید.

وقت روان درمانی، روانکاو خوب تهران

روانکاو خوب تهران؛ راهنمای انتخاب درمانگر پویشی – قسمت دوم

روانکاو خوب و انتخاب مناسب متخصص یکی از موضوعاتی که برای طی کردن مسیر روان درمانی اهمیت دارد. انتخاب یک روانکاو فقط محدود به میزان دانش حرفه‌ای بودن یک شخص نیست. روش درمانی یک روانکاو هم می‌تواند اهمیت داشته باشد.

روانکاو خوب در تهران

روانکاو خوب در تهران؛ راهنمای انتخاب درمانگر تحلیلی

چطور می‌شود یک روانکاو خوب در تهران پیدا کرد؟ منظور از روانکاوی چیست و چه تفاوتی با روان‌شناسی دارد؟ شیوه‌های مختلفی که از آنها با عنوان روانکاوی یاد می‌شود، چه تفاوتی با هم دارند؟ تفاوت بین درمان تحلیلی و روانکاوی چیست؟ در این نوشته شما می‌توانید پاسخ این سوالات و سوالات دیگر را بیابید.

روانشناس خوب در تهران

روانشناس خوب در تهران؛ راهنمای انتخاب بهترین روانشناس

اگر در تهران هستید و به دنبال بهترین روانشناس خوب هستید، این نوشته برای شماست. پیشتر در رابطه با انتخاب بهترین روانکاو صحبت کرده‌ام. در آن نوشته از ویژگی های بسیاری درباره انتخاب بهترین روانشناس و روانکاو سخن گفتیم. در نوشته دیگری هم در زمینه ویژگی‌هایی که بایست پیش از مراجعه به یک روانشناس خوب در نظر بگیرید، صحبت کردم.

اسکرول به بالا