روان درمانی هنر توجه کردن به دنیای درونی است.

مشاور و روانشناس و روان درمانگر و روانکاو خوب

روان درمانی فردی

نگاه به دنیای درونی، خودشناسی، یادگیری مهارت‌های لازم برای پیشرفت و پیش‌بُرد، و به صورت کلی پرداختن به چالش‌های روانی و وجودی است.

روان درمانی تحلیلی

رابطه و زوج درمانی

بیشتر به رابطه توجه می‌شود و شیوه برقراری ارتباط و بیانِ ابعاد مختلف روانی و وجودی به همدیگر، البته در کنار درک و پذیرش هم‌دیگر است.

تهران (حضوری) و آنلاین
برای رزرو وقت روان درمانی و مشاوره روانشناسی چه کاری انجام بدهم؟

برای رزرو وقت روان‌درمانی و مشاوره روانشناسی بهتر است که به صورت اینترنتی وقت بگیرید و در جلسات درمانی به صورت حضوری شرکت کنید.

چگونه روان درمانگر و مشاور انتخاب کنم؟

روان درمانگر و مشاور می‌تواند یک نفر باشند اما دامنه کاری آنها با هم متفاوت است. روان درمانگر یا درمانگر عموما به مشکلات پیچیده و ساختاری روان می‌پردازد، اما مشاور به مشکلاتی که نیازمند توجه بلند مدت و پیوسته نیستند.

بنابراین، مهم است که به چه متخصصی مراجعه می‌کنید و بهترین راه این است که در یک مصاحبه تشخیصی حضور پیدا کنید تا متخصص مناسب برای شما مشخص گردد.

چه نوع درمان روانشناسی از سایر درمانها بهتر است؟

در گذشته های نه چندان دور، درمان‌ها و نظریات درمانی بزرگ نقش برجسته‌ای در درمان هر نوع مشکل داشتند، اما امروز ممکن است برای موضوع اضطراب یک درمان، و برای مشکل شخصیت مرزی یک نوع درمان دیگر بکارگرفته شود. به این موضوع «درمان منتخب» می‌گوییم. درمان متخب یعنی براساس پژوهش‌های علمی، در دامنه مشکلات بخصوص، چه درمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. مراجعان در این زمینه در جلسات اولیه درمانی (تا سه جلسه اول) از جانب درمانگر توضیحات مرتبط با موضوع مراجعه خود را دریافت می‌کنند.

مصاحبه‌ تشخیصی

گر نمی‌دانید که مشکل شما چیست، می‌توانید یک وقت مصاحبه‌ی تشخیصی رزرو کنید تا با مشکلاتِ احتمالی و مشخصاتِ درمانی بهتر آشنا بشوید؛ طول بازه درمان، انتظارات، اهداف درمانی و هر آنچه ممکن است برایتان مهم باشد را بررسی کنید و بتوانید پاسخ پرسش‌های اولیه خود را بگیرید.

enemad-logo