پویه روانی

روان‌پویه

رابطه؛ چرا پیوسته درگیر رابطه هایی می شوم که تکراری هستند؟

یکی از سوالاتی که بسیاری از افراد از خود و درمانگرشان می پرسند این است که: «چرا درگیر روابطی می شوم که بسیار تکراری است؟» آنچه که برخی به آن پی می‌برند و بسیاری دیگر همچنان نمی‌توانند آن را کشف کنند…

اسکرول به بالا