اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی و راه‌های درمانش

اضطراب اجتماعی، که با نام هراس اجتماعی نیز شناخته میشود، یکی از شایعترین اختلالات روانی در جهان است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، حدود 3 درصد از بزرگسالان در طول زندگی خود به این اختلال مبتلا میشوند. اضطراب اجتماعی با احساس ترس و اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی مشخص، مانند صحبت کردن در جمع، خوردن در رستوران، آشنایی با افراد تازه، معاشرت و دوستی و یا شرکت در جلسات، مشخص میشود. این ترس و اضطراب میتواند به حدی شدید باشد که فرد از شرکت در این موقعیتها اجتناب کند.

علائم اختلال اضطراب اجتماعی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • ترس شدید یا اضطراب در موقعیت های اجتماعی خاص، مانند صحبت کردن در جمع، یا شرکت در جلسات
 • نگرانی شدید در مورد اینکه در موقعیت های اجتماعی عملکرد ضعیفی داشته باشید یا دستپاچه شوید
 • اجتناب از موقعیت های اجتماعی خاص
 • علائم فیزیکی اضطراب، مانند سرخ شدن، تعریق، لرزش، حالت تهوع، تپش قلب، و تنگی نفس
 • احساس خجالت، شرم، یا حقارت
 • اختلال در عملکرد تحصیلی، شغلی، یا روابط اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی می تواند در افراد در هر سنی ایجاد شود، اما معمولاً در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع می شود. این اختلال در زنان شایع تر از مردان است.

عوامل مختلفی می توانند در ایجاد اختلال اضطراب اجتماعی نقش داشته باشند، از جمله:

 • عوامل محیطی، مانند تجربیات آسیب زا در دوران کودکی
 • عوامل روانشناختی، مانند عزت نفس پایین یا حساسیت بیش از حد به قضاوت دیگران
 • ژنتیک

روانکاوی و روانشناسی تحلیلی، هستی شناختی، و روان درمانی یکپارچهنگر چهار رویکرد نظری هستند که به مطالعه اضطراب اجتماعی پرداختهاند. دو رویکرد اول معتقدند که اضطراب اجتماعی ریشه در ناخودآگاه فرد دارد و ناشی از تعارضات و آسیبهای دوران کودکی است. به مرور مختصری از این نگاه‌ها می‌پردازیم.

درمان هستی شناسی اضطراب

درمان هستی شناسی (اگزیستانسیالیستی) یک رویکرد روان درمانی است که بر آزادی، انتخاب، و معنای زندگی تمرکز دارد. این رویکرد معتقد است که اضطراب یک بخش طبیعی از تجربه انسانی است و می تواند ناشی از آگاهی ما از تصمیمها و مسئولیت خودمان باشد.

درمان هستی شناسی برای اضطراب اجتماعی بر کمک به فرد برای پذیرش و مواجهه با اضطراب خود تمرکز دارد. درمانگر به فرد کمک می کند تا درک کند که اضطراب او طبیعی است و ناشی از تلاش او برای معنا بخشیدن به زندگی خود است. درمانگر همچنین به فرد کمک می کند تا مهارت های مقابله ای را برای مدیریت اضطراب خود بیاموزد.

برخی از تکنیک های درمانی که در درمان هستی شناسی برای اضطراب اجتماعی استفاده می شود عبارتند از:

 • بحث و گفتگو: درمانگر و فرد در مورد اضطراب فرد بحث و گفتگو می کنند تا درک بهتری از ریشه های اضطراب او به دست آورند.
 • آگاهی: درمانگر به فرد کمک می کند تا به اضطراب خود آگاه شود و آن را قضاوت نکند.
 • مواجهه: درمانگر به فرد کمک می کند تا به تدریج با موقعیت های اضطراب زا روبرو شود.
 • معنا درمانی: درمانگر به فرد کمک می کند تا معنای زندگی خود را پیدا کند.

درمان هستی شناسی یک رویکرد طولانی مدت است و ممکن است به چند ماه یا حتی بیشتر طول بکشد. با این حال، این رویکرد می تواند به افراد کمک کند تا با اضطراب خود کنار بیایند و زندگی معنادارتری داشته باشند.

در اینجا برخی از مزایای درمان هستی شناسی برای اضطراب اجتماعی آورده شده است:
 • این رویکرد بر ریشه های اضطراب فرد تمرکز دارد و به او کمک می کند تا درک بهتری از اضطراب خود به دست آورد.
 • این رویکرد به فرد کمک می کند تا مهارت های مقابله ای را برای مدیریت اضطراب خود بیاموزد.
 • این رویکرد به فرد کمک می کند تا معنای زندگی خود را پیدا کند و از زندگی خود لذت ببرد.

اگر شما یا یکی از عزیزانتان به اضطراب اجتماعی مبتلا هستید، درمان هستی شناسی می تواند یک گزینه درمانی موثر باشد.

اضطراب اجتماعی

نظریه روانکاوی

زیگموند فروید، بنیانگذار روانکاوی، معتقد بود که اضطراب اجتماعی نوعی دفاع در برابر اضطراب ناشی از تکانههای واپس رانده شده نهاد است. تکانههای نهاد، مانند تکانههای جنسی و پرخاشگری، به دلیل اینکه با ارزشهای فرهنگی و اخلاقی فرد در تضاد هستند، به ناخودآگاه واپسزده میشوند. اضطراب اجتماعی زمانی ایجاد میشود که فرد در معرض یک موقعیت اجتماعی قرار میگیرد که یادآور تکانههای واپس رانده شده است. در این شرایط، فرد برای مقابله با اضطراب، از مکانیسم دفاعی واپسزنی استفاده میکند و تکانههای واپس رانده شده را به یک محرک یا موقعیت اجتماعی دیگر منتقل میکند.

برای مثال، فردی که در دوران کودکی از سوی والدینش مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفته است، ممکن است در بزرگسالی از ترس قضاوت شدن توسط دیگران، دچار اضطراب اجتماعی شود. در این شرایط، فرد ممکن است از شرکت در موقعیتهای اجتماعی مانند صحبت کردن در جمع یا حضور در مهمانیها اجتناب کند.

نظریه روانشناسی تحلیلی

کارل گوستاو یونگ، بنیانگذار روانشناسی تحلیلی، معتقد بود که اضطراب اجتماعی ناشی از تعارض بین خود و خودآگاه است. خود، که شامل همه جنبههای ناخودآگاه فرد است، منبع خلاقیت و رشد است. خودآگاه، که شامل جنبههای آگاهانه فرد است، مسئول ادراک واقعیت و سازگاری با محیط است.

اضطراب اجتماعی زمانی ایجاد میشود که خودآگاه فرد به شدت از خود محافظت میکند و اجازه نمیدهد که جنبههای ناخودآگاه خود را تجربه کند. این محافظت بیش از حد، که یونگ آن راخودآگاهسازیمینامد، منجر به احساس ناامنی و اضطراب در فرد میشود.

برای مثال، فردی که در دوران کودکی از سوی والدینش مورد کنترل و سلطه قرار گرفته است، ممکن است در بزرگسالی دچار اضطراب اجتماعی شود. در این شرایط، فرد ممکن است احساس کند که نمیتواند خود واقعی خود باشد و مجبور است خود را با خواستههای دیگران سازگار کند.

درمان اضطراب اجتماعی 

روانکاوی و روانشناسی تحلیلی میتوانند در درمان اضطراب اجتماعی موثر باشند. در این رویکردها، درمانگر به فرد کمک میکند تا ریشههای اضطراب خود را در ناخودآگاه خود شناسایی کند و با آنها مواجه شده و درک بهتری از خود پیدا  کننداضطراب اجتماعی یک اختلال پیچیده است که ریشه در ناخودآگاه فرد دارد. روانکاوی و روانشناسی تحلیلی دو رویکرد نظری هستند که به مطالعه این اختلال پرداختهاند. این دو رویکرد معتقدند که اضطراب اجتماعی ناشی از تعارضات و آسیبهای دوران کودکی است و میتواند با درمانهای روانشناختی، مانند روانکاوی و روانشناسی تحلیلی، درمان شود.

روان درمانی یکپارچهنگر برای اضطراب اجتماعی

روان درمانی یکپارچه نگر یک رویکرد درمانی است که از نظریه ها و تکنیک های مختلف روان درمانی استفاده می کند تا به افراد کمک کند تا با مشکلات خود کنار بیایند. این رویکرد معتقد است که هیچ رویکرد درمانی واحدی برای همه افراد مناسب نیست و بهترین رویکرد درمانی برای هر فرد باید بر اساس نیازها و ویژگی های فردی او تعیین شود.

روان درمانی یکپارچه نگر برای اضطراب اجتماعی بر کمک به فرد برای شناسایی و تغییر عواملی که باعث اضطراب او می شوند تمرکز دارد. این عوامل می تواند شامل افکار، احساسات، رفتارها، و عوامل محیطی باشد.

برخی از تکنیک های درمانی که در روان درمانی یکپارچه نگر برای اضطراب اجتماعی استفاده می شود عبارتند از:

 • درمان شناختی رفتاری (CBT): CBT یکی از موثرترین درمان ها برای اضطراب اجتماعی است. این رویکرد بر کمک به فرد برای شناسایی و تغییر افکار و باورهای منفی که باعث اضطراب او می شوند تمرکز دارد.
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT): ACT بر کمک به فرد برای پذیرش اضطراب خود و زندگی با آن تمرکز دارد. این رویکرد به فرد کمک می کند تا بر افکار و احساسات خود تمرکز نکند و بر روی اهداف ارزشمند خود تمرکز کند.
 • درمان مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT): MBCT بر کمک به فرد برای افزایش آگاهی از افکار، احساسات، و بدن خود تمرکز دارد. این رویکرد به فرد کمک می کند تا از افکار و احساسات خود غرق نشود و آنها را قضاوت نکند.
 • درمان مبتنی بر شفقت (CFT): CFT بر کمک به فرد برای افزایش شفقت و مهربانی نسبت به خود تمرکز دارد. این رویکرد به فرد کمک می کند تا با اضطراب خود کنار بیاید و زندگی معنادارتری داشته باشد.

روان درمانی یکپارچه نگر یک رویکرد انعطاف پذیر است که می تواند با نیازهای فردی هر فرد سازگار شود. این رویکرد می تواند به افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی کمک کند تا علائم خود را کاهش دهند و زندگی کامل تری داشته باشند.

در اینجا برخی از مزایای روان درمانی یکپارچه نگر برای اضطراب اجتماعی آورده شده است:
 • این رویکرد بر عوامل مختلف که باعث اضطراب می شوند تمرکز دارد.
 • این رویکرد انعطاف پذیر است و می تواند با نیازهای فردی هر فرد سازگار شود.
 • این رویکرد می تواند به افراد کمک کند تا با اضطراب خود کنار بیایند و زندگی کامل تری داشته باشند.

اگر شما یا یکی از عزیزانتان به اضطراب اجتماعی مبتلا هستید، روان درمانی یکپارچه نگر می تواند یک گزینه درمانی موثر باشد. برای رزرو وقت روان‌درمانی می‌توانید به تلگرام و یا اینستاگرام تجربه زیستی پیام بزنید.

اینستاگرام تجربه زیستی

کانال تلگرام تجربه زیستی

Twitter
Telegram
Pocket
WhatsApp
Email
به این مطلب امتیاز دهید post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *