اردیبهشت 18, 1402

مشاوره پیش از ازدواج: ضرورت ها، نتایج و هزینه

مشاوره پیش از ازدواج: ضرورت‌ها، نتایج و هزینه

مشاوره پیش از ازدواج: زمان شروع، ضروریت ها و هزینه مشاوره پیش از ازدواج نوعی درمان زوجی است که میتواند به شما و همسر آینده تان کمک کند تا برای ازدواج آماده شوید. هدف از این درمان این است که به شما و همسر آینده تان کمک کند تا چندین مسئله مهم را بررسی کنید، …

مشاوره پیش از ازدواج: ضرورت‌ها، نتایج و هزینه بیبشتر بخوانید »

اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت: مقدمه‌ای بر اختلالات اصلی بر اساس DSM

اختلال شخصیت: مقدمه‌ای بر اختلالات اصلی بر اساس DSM اختلال شخصیت چیست؟ اختلالات شخصیت مجموعه ای از اختلالهای روانشناختی هستند که در آنها رفتارهای خشک و غیرقابل انعطاف فرد باعث میشود که با محیط و موقعیتهای مختلف سازگار نباشد و روابط و کارکرد خود را با دیگران مختل کند. این رفتارها از کودکی یا نوجوانی …

اختلال شخصیت: مقدمه‌ای بر اختلالات اصلی بر اساس DSM بیبشتر بخوانید »